Vacuum bag moulding

U njegovom najjednostavnijem obliku, vakuum bag moulding predstavlja postavljanje rastezljive opne (PVA, najlon) preko smolom ispunjenog laminata. Opna se zatim zatvara preko rubova kalupa te se preko cijevi izvlači vakuum. Često se unutar ovih procesa stavljaju dodatni materijali na laminat koji upijaju višak smole te materijali koji poboljšavaju raspodjelu vakuuma kroz proizvod i završni izgled laminata. Ovim procesom se eliminiraju zračni mjehuri unutar laminata te se postiže bolja adhezija unutar samih slojeva.

Vacuum injected molding

Ovaj proces korisni poliester ili vinilester niske viskoznosti gdje se smola infuzijski postavlja unutar laminata koristeći vakuum. Slično kao i kod vacuum bag moulding tehnologije, rastezljiva opna se postavlja iznad položenog suhog laminata. Umjesto direktnog nanosa smole na laminat, kod vacuum injected moulding tehnologije smola se kroz sustav cijev gura kroz laminat zbog razlike u tlaku područja u laminatu i spremnika smole. Ovim postupkom dobiva se izrazito povoljan omjer laminata i ispune, koji konačno opisuje najbitnije karakteristike samoga materijala. A to su čvrstoća, otpornost na koroziju i otpornost na temperaturne promjene. Smole koje se koriste u ovim procesima moraju biti niske viskoznosti radi boljeg toka kroz sami materijal. Osim stakloplastike u ovim procesima se koriste i karbonska vlakna.

Wet hand layup

Ručna laminacija predstavlja tehnologiju postavljanja laminata na otvoreni kalup, gdje se laminat ispunjava smolom koristeći ručne alate kao što su kistovi i valjci. Sazrijevanje materijala odbija se na sobnoj temperaturi, iako se u proizvodnji koriste i temperaturne peći.